၂၀၁၄ ခုႏွစ္ တကၠသိုလ္၀င္ စာေမးပြဲအမွတ္ စာရင္းမ်ား ထုတ္ယူေနပံု

ဇြန္လ (၁၀) ရက္၊ ေနျပည္ေတာ္

ယေန႔ေန႔လည္ ၁ နာရီ တြင္ ရန္ကုန္ လိႈင္နယ္ေျမရွိ ေမခေဆာင္ႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ရံုး (၅၂) စာစစ္ဦးစီးဌာနတို႔၌ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ တကၠသိုလ္၀င္ စာေမးပြဲအမွတ္ စာရင္းမ်ားကို ထုတ္ေပးရာ ျပည္သူအမ်ား လာေရာက္ ထုတ္ယူေနၾက ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ ယခုလာမည့္ စေနေန႔တြင္လည္း မႏၱေလးၿမိဳ႕ အထက(၁၆) ႏွင့္ ေတာင္ၾကီးၿမိဳ႕ အထက(၁) တို႔တြင္ Mobile Team မ်ားျဖင့္ သြားေရာက္ထုတ္ေပးႏိုင္ရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္လၽွက္ရွိေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

 

 

၂၀၁၄ ခုႏွစ္ တကၠသိုလ္၀င္တန္း စာေမးပြဲေအာင္ခ်က္ရာခုိင္ႏွဳန္း

ယေန႔နံနက္တြင္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ တကၠသိုလ္၀င္တန္း စာေမးပြဲေအာင္စာရင္းမ်ား ထုတ္ျပန္ ေၾကျငာရာ စုစုေပါင္းေျဖဆိုသူ (၅၄၁၉၄၆) ဦးအနက္ (၁၇၁၆၄၇)ဦး ေအာင္ျမင္ေၾကာင္း ႏွင့္ ေအာင္ခ်က္ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ (၃၁.၆၇%)ရွိေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

Photo: 7Day Journal

၂၀၁၄ ခုႏွစ္ တကၠသိုလ္ဝင္ စာေမးပြဲေအာင္စာရင္းမ်ား

၂၀၁၄ ခုႏွစ္ တကၠသိုလ္ဝင္ စာေမးပြဲေအာင္စာရင္းမ်ားကုိ ၇.၆.၂၀၁၄ ရက္ေန႔ စေနေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာမည္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ တကၠသိုလ္ဝင္ စာေမးပြဲေအာင္စာရင္းအား အြန္လိုင္းေပၚတြင္ ၾကည့္ရွဳ၍မရႏိုင္ေသးေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

ဒုတိယသမၼတ ေဒါက္တာစိုင္းေမာက္ခမ္းျဖဴးၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ပဲခူးၿမိဳ႕နယ္တို႔၌ ေက်ာင္းအပ္ႏွံမႈမ်ား ၾကည့္႐ႈအားေပး

May 30, 2014

ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ေက်ာင္းအပ္ႏွံေရးလုပ္ငန္း ေဆာင္႐ြက္ ေနမႈမ်ားကို ၾကည့္႐ႈအားေပးရန္ ေတာင္ငူၿမိဳ႕၌ ေရာက္ရွိေနေသာ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဒုတိယသမၼတ ေဒါက္တာ စိုင္းေမာက္ခမ္း သည္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးမ်ား၊ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၊ ဒုတိယဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္အတူ ယေန႔တြင္ ျဖဴးၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ပဲခူးၿမိဳ႕နယ္တို႔၌ ေက်ာင္းအပ္ႏွံေရးေဆာင္႐ြက္ေနမႈမ်ားကို ဆက္လက္ၾကည့္႐ႈ အားေပး သည္။

ေရွးဦးစြာ ဒုတိယသမၼတႏွင့္အဖြဲ႕သည္ ျဖဴးၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၁)အေျခခံပညာအထက္တန္းေက်ာင္း၌ က်င္းပသည့္ ေက်ာင္းအပ္ႏွံေရးေန႔ အခမ္းအနားသို႔တက္ေရာက္အားေပးသည္။

  

အခမ္းအနားတြင္ ဒုတိယသမၼတက ပညာေရးက႑တြင္ အေျခခံႏွင့္ အဆင့္ျမင့္ပညာေရးက႑ဟူ၍ ႏွစ္ပိုင္းရွိၿပီး အေျခခံပညာေရးက႑၌ ေက်ာင္းစတင္ဖြင့္လွစ္ခ်ိန္တြင္ ေက်ာင္းေနအ႐ြယ္ ကေလးတိုင္းေက်ာင္းအပ္ ႏွံႏိုင္ရန္ အဘက္ဘက္မွ ကူညီပံ့ပိုးေဆာင္႐ြက္ေနျခင္းမွာ ေက်ာင္းေနသူမ်ား ပိုမိုမ်ားျပားလာေအာင္ အားေပးေန ျခင္းျဖစ္ပါေၾကာင္း။

တစ္ႏိုင္ငံလုံးတြင္ မူႀကိဳေက်ာင္းတစ္သိန္းေက်ာ္မၽွသာ ရွိေသးရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးရန္လိုအပ္ေနေသးသည္ကိုေတြ႕ရွိရ ပါေၾကာင္း၊ ထို႔ျပင္ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ မူလတန္းအဆင့္ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူ ၅ သန္း ၂ သိန္းေက်ာ္၊ အလယ္တန္းအဆင့္တြင္ ၂ သန္း ၅ သိန္းေက်ာ္ႏွင့္ အထက္တန္းအဆင့္တြင္ ၇ သိန္း ၄ ေသာင္းေက်ာ္ ရွိပါေၾကာင္း၊ မူလတန္းမွ အလယ္တန္းအဆင့္တြင္ ထက္ဝက္ခန္႔ႏွင့္ အလယ္တန္းမွ အထက္တန္း အဆင့္သို႔ တက္ေရာက္သူ သုံးပုံႏွစ္ပုံခန္႔ ေလ်ာ့နည္းသြားသည္ကိုေတြ႕ရွိရပါေၾကာင္း၊ အေျခခံပညာႏွင့္ အဆင့္ျမင့္ ပညာက႑ ႏွစ္ခုစလုံးတြင္ ပညာသင္ယူေနသူ အေရအတြက္မွာ ႏိုင္ငံ့လူဦးေရ၏ ၆ ပုံ ၁ ပုံသာရွိ ေနပါေၾကာင္း၊ ပညာသင္သူဦးေရ မ်ားျပားလာေအာင္ ေက်ာင္းအပ္ႏွံေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားကို အင္တိုက္ အားတိုက္ေဆာင္႐ြက္ ေနျခင္းျဖစ္ပါေၾကာင္း။

ထို႔အတူ ပညာသင္ၾကားမႈကုန္က်စရိတ္မမ်ားရေအာင္ အခမဲ့မူလတန္းပညာေရးကိုသတ္မွတ္ခဲ့ၿပီး ယခု ႏွစ္တြင္ အခမဲ့ အလယ္တန္းပညာေရးကိုပါေဆာင္႐ြက္ေနၿပီျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ပညာသင္သူအေရအတြက္မ်ားျပား လာ သည္ႏွင့္ အမၽွ အေရအတြက္မွ အရည္အခ်င္းသို႔ တိုးတက္လာေအာင္လည္းေဆာင္႐ြက္ရမည္ျဖစ္ပါ ေၾကာင္း၊ ပညာအရည္အခ်င္းတိုးတက္မွ တိုင္းျပည္တိုးတက္မည္ျဖစ္ၿပီး အရာရာ၌ ပညာေရးက အဓိက က်ေနပါ ေၾကာင္း။

စီးပြားေရးက႑ကို ဥပမာျပဳရလၽွင္ သဘာ၀သယံဇာတကိုအမွီျပဳ၍ ကုန္ၾကမ္းအတိုင္းထုတ္လုပ္ေရာင္း ခ်ပါက ေဈးႏႈန္းနည္းပါးစြာျဖင့္ ေရာင္းခ်ရၿပီး ယင္းကုန္ၾကမ္းကိုနည္းပညာေပါင္းစပ္မႈျဖင့္ ကုန္ေခ်ာ ထုတ္လုပ္ ေရာင္းခ်မႈကိုမူ မူလကုန္ၾကမ္းေဈးထက္ အဆေပါင္းမ်ားစြာ ေဈးႀကီးေပးၿပီးဝယ္ယူေနရပါေၾကာင္း။ ႏိုင္ငံအခ်ိဳ႕တြင္ ဦးေႏွာက္စီးပြားေရးကို ေအာင္ျမင္စြာေဆာင္႐ြက္ေနၾကပါေၾကာင္း၊ ၎တို႔ထုတ္လုပ္သည့္ နည္းပညာျမင့္ အီလက္ထ႐ြန္နစ္ပစၥည္းမ်ားကို ေဈးႏႈန္းျမင့္မားစြာျဖင့္ ဝယ္ယူေနရပါသျဖင့္ မိမိတို႔တြင္လည္း ပညာရွင္မ်ား မရွိမျဖစ္ လိုအပ္ေနပါေၾကာင္း၊ ကၽြမ္းက်င္လုပ္သားမ်ား ေမြးထုတ္ႏိုင္သည့္အဆင့္မွ ဦးေႏွာက္သုံး စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္႐ြက္ႏိုင္သည့္ အဆင့္သို႔ တက္လွမ္းရမည္ျဖစ္ၿပီး ထိုသို႔ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ လူ႕စြမ္းအားအရင္းအျမစ္မ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးရန္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း။

ထို႔ေၾကာင့္ ပညာသင္ယူသူအေရအတြက္ မ်ားျပားလာရန္ ေက်ာင္းအပ္ႏွံသည္က စတင္ေဆာင္႐ြက္ ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေက်ာင္းေနေပ်ာ္၍ စာေတာ္ေရး၊ အရည္အေသြးျပည့္၀သည့္ ပညာရွင္မ်ားျဖစ္ေပၚလာေရး တို႔အတြက္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား၊ ဆရာ ဆရာမမ်ား၊ ေက်ာင္းသားမိဘမ်ား၊ ရပ္မိရပ္ဖမ်ားက ဝိုင္းဝန္း ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္ၾကရန္ျဖစ္ပါေၾကာင္း။

ပညာေရးက႑ တိုးတက္လာရန္ ဝန္ႀကီးဌာနတစ္ခုတည္းျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ရန္ ခက္ခဲသည့္အတြက္ေၾကာင့္ ပုဂၢလိကပညာေရးက႑ကို ပိုမိုအားေပးရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္းျဖင့္ ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ေနာက္ တိုင္းေဒသႀကီးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းႏွင့္ ျဖဴးၿမိဳ႕နယ္တို႔တြင္ ေက်ာင္းအပ္ႏွံေနမႈအေျခအေနမ်ားကို ရွင္းလင္းတင္ျပသည္။

ယင္းေနာက္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာေဒၚခင္စန္းရီ၊ ဦးအုန္းျမင့္ႏွင့္ ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးေဇာ္ဝင္း တို႔က စာေရးကိရိယာႏွင့္ အသုံးအေဆာင္မ်ား၊ အလႉေငြမ်ားႏွင့္ အားကစားပစၥည္းမ်ားကို ေပးအပ္လႉဒါန္း ၾကသည္။

ထို႔ေနာက္ ဒုတိယသမၼတႏွင့္အဖြဲ႕သည္ ေက်ာင္းအပ္ႏွံေနမႈမ်ားကို လိုက္လံၾကည့္႐ႈ အားေပးကာ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအား လက္ေဆာင္ပစၥည္းမ်ား ေပးအပ္သည္။ ယင္းေနာက္ ေက်ာင္းဝင္းအတြင္း၌ ၁၉၂၀ ခုႏွစ္က တည္ေဆာက္ခဲ့သည့္ အမ်ိဳးသားေက်ာင္း ေက်ာင္းေဆာင္ကို ထိန္းသိမ္းထားမႈအား ၾကည့္႐ႈ စစ္ေဆး သည္။

ဆက္လက္၍ ဒုတိယသမၼတ ေဒါက္တာစိုင္းေမာက္ခမ္းႏွင့္အဖြဲ႕သည္ ပဲခူးၿမိဳ႕နယ္ ဘုရားႀကီးၿမိဳ႕ အေျခခံ ပညာအထက္တန္းေက်ာင္းရွိ မူလတန္းႀကိဳေက်ာင္းသို႔ေရာက္ရွိၿပီး ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေလးမ်ားအား ရင္းရင္းႏွီးႏွီး ႏႈတ္ဆက္အားေပးကာ လက္ေဆာင္ပစၥည္းမ်ားေပးအပ္ရာ မူႀကိဳေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေလး မ်ားက ကေလးကဗ်ာမ်ားကို႐ြတ္ဆိုသ႐ုပ္ေဖာ္ ျပသၾကသည္။ အဆိုပါ မူလတန္းႀကိဳေက်ာင္းတြင္ ေက်ာင္းသား (၃၅) ဦး၊ ေက်ာင္းသူ (၄၁)ဦး ပညာသင္ၾကားလ်က္ရွိသည္။

ယင္းေနာက္ ဒုတိယသမၼတႏွင့္အဖြဲ႕သည္ အထက္တန္းေက်ာင္း ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား ေက်ာင္းအပ္ႏွံမႈ ကိုၾကည့္႐ႈ အားေပးၾကၿပီး ဒုတိယသမၼတက ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား အဂၤလိပ္စာစြမ္းရည္ ျမင့္မားေရးႏွင့္ သင္ၾကားေပး သည့္ဘာသာရပ္မ်ားအား ကၽြမ္းက်င္ပိုင္ႏိုင္စြာ တတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ေဆာင္႐ြက္သင့္ သည္မ်ားကို ေဆြးေႏြးမွာၾကားသည္။

မြန္းလြဲပိုင္းတြင္ ပဲခူးၿမိဳ႕နယ္ ေအာင္ေစတီစာသင္တိုက္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ပညာေရး ပရဟိတ အလယ္ တန္းေက်ာင္းသို႔ေရာက္ရွိၿပီး ပဓာန နာယကဆရာေတာ္မဟာသဒၶမၼေဇာတိကဓဇ နယ္လွည့္သာသနာျပဳ ဓမၼကထိက ဘဒၵႏၲစႏၵိမာ အမႉးျပဳေသာ ဆရာေတာ္ သံဃာေတာ္မ်ားအား ဖူးေျမာ္ၾကည္ၫိုကာ လႉဖြယ္ပစၥည္း မ်ားဆက္ကပ္လႉဒါန္းၾကသည္။

ယင္းေနာက္ ဒုတိယသမၼတႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးမ်ား၊ ဒုတိယဝန္ႀကီးမ်ားက ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ ေလးမ်ားအား လက္ေဆာင္ပစၥည္းမ်ား ေပးအပ္ခဲ့ၾကသည္။

အဆိုပါဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ပညာေရးပရဟိတ အလယ္တန္းေက်ာင္းကို ၂၀၀၂ ခုႏွစ္ ဇြန္လတြင္ မိဘမဲ့ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ ၅၅ ဦးျဖင့္ စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး ယခုအခါ အဆိုပါေက်ာင္းတြင္ သူငယ္တန္းမွ အ႒မတန္း အထိ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ ၃၈၀ တက္ေရာက္ပညာသင္ၾကားၾကမည္ျဖစ္သည္။

ယင္းပရဟိတေက်ာင္းတြင္ အၿငိမ္းစား ဆရာႀကီး ဆရာမႀကီး ၁၄ ဦးတို႔က ေစတနာျဖင့္လာေရာက္ သင္ၾကားပို႔ခ်ေပး လ်က္ရွိၿပီး ေက်ာင္းအိပ္ေက်ာင္းစားအေနျဖင့္ ပအိုဝ္းတိုင္းရင္းသားေက်ာင္းသား ၇ ဦးႏွင့္ ေက်ာင္းသူ ၃၀ အပါအဝင္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ စုစုေပါင္း ၁၃၈ ဦးရွိသည္။ အထက္တန္းေက်ာင္းသားမ်ား ကိုလည္း ေက်ာင္းတြင္ပင္ေနထိုင္ေစၿပီး အျခားအထက္တန္းေက်ာင္းမ်ားသို႔သြားေရာက္ ပညာသင္ၾကား ေစလ်က္ ရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ပဲခူးၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ပညာေရးအလယ္တန္းေက်ာင္း ၁၇ ေက်ာင္းႏွင့္ မူလတန္းေက်ာင္း ၉ ေက်ာင္းရွိသည္။ ထို႔အတူ အထက္တန္းေက်ာင္း ၁၅ ေက်ာင္းအပါအဝင္ အေျခခံပညာေက်ာင္းေပါင္း ၂၂၄ ေက်ာင္းဖြင့္လွစ္ထားသည္။

ဒုတိယသမၼတ ေဒါက္တာစိုင္းေမာက္ခမ္း၏ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ေက်ာင္းအပ္ႏွံေရးလႈပ္ရွားမႈ မ်ားကို လွည့္ လည္ၾကည့္႐ႈ အားေပးသည့္ခရီးစဥ္တြင္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ လိုအပ္သည့္ ေက်ာင္းဝတ္ စုံမ်ား၊ စာသင္ခုံမ်ားႏွင့္ အသုံးအေဆာင္မ်ား ျဖည့္ဆည္းေပးရန္အတြက္ ေရတာရွည္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေငြက်ပ္ ၂၀၄၅၀၀၀ ၊ ေတာင္ငူၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေငြက်ပ္ ၂၉၉၅၀၀၀ ႏွင့္ ျဖဴးၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေငြက်ပ္ ၂၁၀၅၀၀၀ ကို ေပးအပ္ လႉဒါန္းခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။