၂၀၁၄ ခုနွစ္၊ ဘက္စံုပညာထူးခၽြန္လူငယ္မ်ားကို လႈိက္လွဲစြာႀကိဳဆိုပါသည္

ဘက္စံုပညာထူးခြ်န္လူငယ္ ေရြးခ်ယ္ခီ်းျမွင့္ရျခင္း၏ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား

(က) ဥာဏ္ပညာထူးခြ်န္ျပီး က်န္းမာသန္စြမ္း၍ စာရိတၱေကာင္းမြန္သည့္ နိုင္ငံသားေကာင္းမ်ား ေပၚထြန္းလာေစရန္၊

(ခ) ပညာေရးလက္ေတြ႔ဖြ႔ံျဖိဳးမႈ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပိုမိုစိတ္ပါဝင္စားလာျပီး နိုင္ငံအကို်းျပု လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္နိုင္ေစရန္၊

(ဂ) မွန္ကန္ေသာ အကိ်ဳးျပဳယွဥ္ျပိဳင္မႈျဖင့္ ဘက္စံုပညာအရည္အေသြးမ်ား ဖံြ႔ျဖိဳးတိုးတက္လာေစရန္၊

(ဃ) အမ်ားနွင့္ စုေပါင္းေနထိုင္တတ္ေသာ အေလ့အက်င့္ေကာင္းမ်ား ျဖစ္ထြန္းလာေစရန္နွင့္ ေဒသႏၱရဗဟုသုတမ်ား ရရိွလာေစရန္၊

(င) ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူမ်ား၏ စံနမူနာျပလူငယ္မ်ား ေပၚထြန္း လာေစရန္။

၂ဝ၁၄ခုနွစ္ဘက္စံုပညာထူးခြ်န္လူငယ္စီမံကိန္း

ေအးခ်မ္းသာယာျပိး ေခတ္မီဖံြ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေသာ နိုင္ငံေတာ္အတြက္၊ ပညာရည္ထူးခြ်န္၍ က်န္းမာသန္စြမ္းကာ စာရိတၱေကာင္းမြန္ျပီး၊ မိ်ဳးခ်စ္ စိတ္ဓာတ္ ရွင္သန္ထက္ျမက္သည့္ အရည္အခ်င္းျမင့္မားေသာ လူ့စြမ္းအား အရင္းအျမစ္မ်ားကို ေလ့က်င့္ျပုစု ပို်းေထာင္ေပးေရးသည္ ပညာေရးဝန္ျကီး ဌာန၏ အေျခခံက်ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္ျဖစ္ပါသည္။

''ယေန့လူငယ္၊ ေနာင္ဝယ္လူျကီး'' ဆိုသည့္စကားနွင့္အညီ အနာဂတ္ နိုင္ငံေတာ္ ေခတ္မီဖံြ႔ျဖိဳးတိုးတက္လာေရးအတြက္ အနာဂတ္ မို်းဆက္သစ္မ်ား ျဖစ္သည့္ ယေန႔ ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ားကို ဘက္စံု ထူးခြ်န္ထက္ျမက္ေသာ နိုင္ငံ့သားေကာင္းမ်ားျဖစ္လာေစရန္ ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ား၏ ကာယ၊ ဥာဏ၊ စာရိတၱ၊ မိတၱ စသည္တို့အေပၚတြင္ စိစစ္ေရြးခ်ယ္ျပီး၊ ဂုဏ္ျပဳခီ်းျမွင့္သည့္ အစီအစဥ္ကို ေခတ္အဆက္ဆက္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။

အဆိုပါ အစီအစဥ္မ်ားအနက္ ပညာရည္ထူးခြ်န္ျပီး၊ က်န္းမာသန္စြမ္း ကာ၊ အက်င့္စာရိတၱေကာင္းမြန္သည့္ ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ားအျဖစ္ ေလ့က်င့္ ပို်းေထာင္ရန္ ရည္ရြယ္ျပီး ''လူရည္ခြ်န္'' စီမံကိန္းကို ၁၉၆၄ ခုနွစ္မွ စတင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာ ၁၉၈၈ ခုနွစ္တြင္ (၂၅)ျကိမ္ေျမာက္ ေငြရတုလူရည္ခြ်န္ စီမံကိန္းကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျပီးေနာက္ အေျကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ အစီအစဥ္ကို ရပ္နားခဲ့ရပါသည္။

အဆိုပါ (၂၅)နွစ္တာ လူရည္ခြ်န္စီမံကိန္းကာလအတြင္း ၇-ထပ္ကြမ္း (၂)ဦး၊ ၆-ထပ္ကြမ္း (၁၉)ဦး၊ ၅-ထပ္ကြမ္း (၄၃)ဦး၊ ၄-ထပ္ကြမ္း (၂၃၇)ဦး၊ ၃-ထပ္ကြမ္း (၆၂၃)ဦး၊ ၂-ထပ္ကြမ္း (၁၃၉၃)ဦးနွင့္ ၁-ျကိမ္ရ (၅၅၉၁)ဦး၊ စုစုေပါင္း (၇၉ဝ၈)ဦးကို ေမြးထုတ္ျပဳစု ပိ်ဳးေထာင္နိုင္ခဲ့ပါသည္။

နိုင္ငံေတာ္အစိုးရသစ္လက္ထက္ ၂ဝ၁၃ ခုနွစ္တြင္ ''ဘက္စံုပညာထူးခြ်န္လူငယ္'' စီမံကိန္းကို ျပန္လည္စတင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။

၂ဝ၁၃ ခုနွစ္ ဘက္စံုပညာထူးခြ်န္လူငယ္ စီမံကိန္းတြင္ အေျခခံပညာ ေက်ာင္းမ်ားမွ အဌမတန္း၊ နဝမတန္း၊ ဒသမတန္း ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ (၅၁ဝ)ဦးအား (ပုဂံ၊ အင္းေလး၊ ေငြေဆာင္) အပန္းေျဖစခန္းမ်ားတြင္ ၅ ရက္ၾကာ ေနထိုင္အပန္းေျဖျပီး၊ ေလ့လာေရးခရီးစဥ္၊ ေဟာေျပာပဲြလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကပါသည္။ ထို့ေနာက္ ေနျပည္ေတာ္ စုေပါင္းအပန္းေျဖစခန္းတြင္ ၂ ရက္ျကာေနထိုင္ျကျပီး ဘက္စံုပညာထူးခြ်န္လူငယ္မ်ားနွင့္ ကင္းေထာက္လူငယ္ မ်ားေတြ႔ဆံုပဲြ အခမ္းအနားနွင့္ နိုင္ငံေတာ္သမၼတျကီး၏ ဂုဏ္ျပဳညစာစားပဲြသို့ တက္ေရာက္ခဲ့ျကပါသည္။

၂ဝ၁၃ ခုနွစ္ ဘက္စံုပညာထူးခြ်န္လူငယ္ ၅၁ဝ ဦးအနက္ ၂ဝ၁၄ ခုနွစ္ တြင္ ၂ ထပ္ကြမ္း ဘက္စံုပညာထူးခြ်န္ဆုရ က်ား(၇၅)ဦး၊ မ(၆၇)ဦး စုစုေပါင္း (၁၄၂)ဦး ေပၚထြန္းခဲ့ပါသည္။ ၂ဝ၁၄ ခုနွစ္ ဘက္စံုပညာထူးခြ်န္လူငယ္ စီမံကိန္းတြင္ အေျခခံပညာ ေက်ာင္းမ်ားမွ အဌမတန္း၊ နဝမတန္း၊ ဒသမတန္း ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ (၅၂၅)ဦးအား (ပုဂံ၊ အင္းေလး၊ ေငြေဆာင္) အပန္းေျဖစခန္းမ်ားတြင္ ၅ ရက္ၾကာ ေနထိုင္အပန္းေျဖျပီး၊ ေလ့လာေရးခရီးစဥ္၊ ေဟာေျပာပဲြလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျကပါသည္။ ထို့ေနာက္ ေနျပည္ေတာ္ စုေပါင္းအပန္းေျဖစခန္းတြင္ ၂ ရက္ျကာေနထိုင္ၾကၿပီး ဘက္စံုပညာ ထူးခြ်န္လူငယ္မ်ားနွင့္ ကင္းေထာက္လူငယ္မ်ားေတြ႔ဆံုပဲြ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

''ယေန့လူငယ္ ေနာင္ဝယ္လူႀကီး၊ သင္လည္းတစ္ဦး သားထူး သားျမတ္'' ျဖစ္သည္နွင့္အညီ အုတ္ေဟာင္းတို႔ၿပိဳရာ အုတ္သစ္တို႔ အစားထိုး တည္ေဆာက္ရသကဲ့သို့ ေအးခ်မ္းသာယာျပီး ေခတ္မီဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေသာ နိုင္ငံေတာ္ႀကီး ျဖစ္ေပၚေရးအတြက္ လူသားအရင္းအျမစ္ ျပဳစုပိ်ဳးေထာင္ေရး ျဖစ္စဥ္တြင္ ဘက္စံုပညာထူးခြ်န္လူငယ္ စီမံကိန္းသည္ ပဓာနက်ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။

ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးေဒါက္တာေဒၚခင္စန္းရီအား ကမၻာ့ကင္းေထာက္အမ်ိဳးသမီးအဖဲြ႕မွ Ms. Mary McPhail ႏွင့္ Ms. ChingChing Wee-Ong တုိ႔ လာေရာက္ေတြ႕ဆုံ

ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာေဒၚခင္စန္းရီသည္ မတ္ ၂၆ရက္ ေန႕လယ္၂နာရီတြင္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီး႐ုံး အစည္းအေဝးခန္းမ၌ ကမၻာ့ကင္းေထာက္ အမ်ိဳးသမီးအဖဲြ႕မွ Executive Director, Ms. Mary McPhail ႏွင့္ Asia Pacific Region ၏ Regional Director, Ms. ChingChing Wee-Ong တုိ႔အား လက္ခံေတြ႕ဆုံသည္။

ဒုတိယအႀကိမ္ကမၻာ့ပညာေရးႏွင့္ကၽြမ္းက်င္မႈဖိုရမ္သို႔တက္ေရာက္ရန္ထြက္ခြာ

အာရပ္ေစာ္ဘြားမ်ား ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံ ဒူဘိုင္းၿမိဳ႕တြင္ မတ္လ (၁၅)ရက္ မွ (၁၇)ရက္ထိက်င္းပမည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ကမၻာ့ပညာေရးႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈဖိုရမ္သို႔တက္ေရာက္ရန္ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ေဒါက္တာေဇာ္မင္းေအာင္သည္ ၂၀၁၄ခုႏွစ္ မတ္လ ၁၄ ရက္ေန႔ နံနက္ပိုင္းတြင္ ကာတာေလေၾကာင္းခရီးျဖင့္ ရန္ကုန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေလဆိပ္မွထြက္ခြာသြားရာ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္မ်ား၊ ပါေမာကၡခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ ဌာနဆိုင္ရာ တာ၀န္႐ွိသူမ်ားက ပို႔ေဆာင္ႏႈတ္ဆက္ၾကေၾကာင္း သတင္းရ႐ွိသည္။

အမ်ဳိးသားအဆင့္ လက္ေတြ႕က်ေသာပညာေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ေဆြးေႏြးပြဲ

အမ်ဳိးသားအဆင့္ လက္ေတြ႕က်ေသာပညာေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ေဆြးေႏြးပြဲ (အမ်ဳိးသားအဆင့္) ကုိ ျမန္မာအျပည္ျပည္ဆုိင္ရာကြန္ဗင္းရွင္း ဗဟုိဌာန၊ ေနျပည္ေတာ္တြင္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၅) ရက္ေန႔ နံနက္ ၁၀း၃၀ နာရီတြင္ က်င္းပသည္။

ႏုိင္ငံေတာ္ဒုတိယသမၼတစုိင္းေမာက္ခမ္းကအဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားပါသည္။

 

 

 ဒုတိယပုိင္းအစီအစဥ္အေနျဖင့္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတအၾကံေပးေဒါက္တာေဇာ္ဦးက အမ်ဳိးသားဘက္စုံဖြံ႕ျဖိဳးေရးအတြက္ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ အေျခခံမူေဘာင္မ်ား (FESR)၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ ပညာေရးသုေတသနအဖြဲ႕ဦးစီးဌာန၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာမ်ဳိးသိမ္းၾကီးက ဘက္စုံလႊမ္းျခံဳႏုိင္ေသာ က႑ေလ့လာသုံးသပ္မႈ (CESR)

အဆင့္ျမင့္ပညာညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေဇာ္ေဌးက လက္ေတြ႕က်ေသာပညာေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈမ်ား ကုိ ရွင္းလင္းတင္ျပျပီး တက္ေရာက္လာသူမ်ားက သိရွိလုိသည္မ်ားကုိေမးျမန္းခ်က္မ်ားအေပၚ ရွင္းလင္းေျဖၾကားခဲ့သည္။

 အဆုိပါေဆြးေႏြးပြဲသုိ႔ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီးမ်ား၊ ဒုတိယဝန္ၾကီးမ်ား၊ တုိင္းေဒသၾကီး၊ ျပည္နယ္လူမႈေရးဝန္ၾကီးမ်ား၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားမွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသၾကီးလႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ ျပည္သူအေျချပဳ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ ပညာေရးျမင့္တင္မႈလုပ္ငန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီ(အထူးလုပ္ငန္းအဖြဲ႕၊ အၾကံေပးအဖြဲ႕၊ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ တုိင္းရင္းသားကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ ပါေမာကၡခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ တကၠသုိလ္ဆရာဆရာမမ်ား၊ တုိင္းေဒသၾကီး ျပည္နယ္ ပညာေရးညႊန္ၾကားေရးမွဴးမ်ား၊ ျမိဳ႕နယ္ပညာေရးမွဴးမ်ား၊ အထက္တန္း၊ အလယ္တန္း၊ မူလတန္းေက်ာင္းအုပ္ႏွင့္ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား၊ ေက်ာင္းသားမိဘမ်ား၊ ႏုိင္ငံတကာမိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ UMFCCI ႏွင့္ညီေနာင္အသင္းမ်ားမွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ မွတ္ပုံတင္ကုိယ္ပုိင္ေက်ာင္းမ်ား၊ ပုဂၢလိကပညာေရးေက်ာင္းမ်ား၊ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားတက္ေရာက္သည္။

အစည္းအေဝးေန႔လည္ပုိင္းတြင္ မူၾကိဳပညာ႑၊ အေျခခံပညာက႑၊ အဆင့္ျမင့္ပညာက႑၊ နည္းပညာႏွင့္ သက္ေမြးပညာက႑၊ ေက်ာင္းျပင္ပ ပညာေရးႏွင့္ ရပ္ရြာေဒသ ပညာေရးဖြံ႕ျဖိဳးမႈက႑၊ ပုဂၢလိကပညာေရးက႑ႏွင့္ အမ်ဳိးသားပညာေရးဥပေဒ မူၾကမ္းဆြးေႏြးျခင္း တုိ႔ကုိ အုပ္စု (၇)စုခြဲျပီး ဆက္လက္ေဆြးေႏြးလ်က္ရွိပါသည္။

 အဆုိပါေဆြးေႏြးပြဲကုိ ၆-၃-၂၀၁၄ အထိ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။