ဘက္စုံပညာထူးခၽြန္စခန္းမ်ား၊ ကင္းေထာက္ေတြ႕ဆံုပြဲႏွင့္ ထူးခၽြန္ၾကက္ေျခနီသတင္းမ်ားရယူႏွိုင္ မီဒီယာမ်ား သတင္းရယူႏိုင္ေရး ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုင္

ေနျပည္ေတာ္-ဧၿပီ(၂၃)

ဘက္စုံပညာထူးခၽြန္စခန္းမ်ားကို ေငြေဆာင္၊ အင္းေလးႏွင့္ ပုဂံတို႔တြင္ ဧၿပီ ၂၈ ရက္မွ ေမ ၁ ရက္အထိလည္းေကာင္း၊ ထူးခၽြန္ၾကက္ေျခနီ လူငယ္မ်ားအတြက္ စခန္းသြင္း ေလ့က်င့္ျခင္း၊ ၿပိဳင္ပြဲက်င္းပျခင္း၊ ေ႐ြးခ်ယ္ျခင္းႏွင့္ ေလ့လာေရးခရီးစဥ္မ်ားကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ အမွတ္(၁) စစ္ေၾကာ ေရးႏွင့္ တည္းခိုေရးစခန္း (ဘုရင့္ေနာင္)တြင္ ဧၿပီ ၂၃ ရက္မွ ေမ ၁ ရက္အထိ လည္းေကာင္း၊ ကင္းေထာက္ ေမာင္မယ္ မ်ားေတြ႕ဆုံပြဲကို ျပင္ဦးလြင္စခန္း၌ ဧၿပီ ၂၈ ရက္မွ ေမ၂ ရက္အထိလည္းေကာင္း ဖြင့္လွစ္ ေဆာင္႐ြက္ၾကမည္ျဖစ္ၿပီး ၎အဖြဲ႕မ်ားအေနျဖင့္ ေမ ၃ ရက္ႏွင့္ ၄ ရက္ တို႔တြင္ ေနျပည္ေတာ္ စုေပါင္းစခန္း၌ အေျချပဳ၍ ထူးခၽြန္လူငယ္ေတြ႕ဆုံပြဲ တက္ေရာက္ျခင္း၊ ေလ့လာေရး ခရီးလည္ပတ္ျခင္းတို႔ကို ေဆာင္႐ြက္ၾကမည္ ျဖစ္သည္။ သတင္းရယူလိုသည့္ မီဒီယာမ်ားအေနျဖင့္ ဘက္စုံပညာထူးခၽြန္ လူငယ္စခန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အမွတ္(၁) အေျခခံပညာဦးစီးဌာနမွ ၫႊန္ၾကားေရးမႉး ဦးေအာင္ျမင့္ (ေငြေဆာင္စခန္းမႉး) ဖုန္း ၀၉၅၆၆၁၁၄၈၊ အမွတ္(၂) အေျခခံပညာဦးစီးဌာနမွ ၫႊန္ၾကားေရးမႉးမ်ားျဖစ္ၾကေသာ ဦးခ်စ္ေဆြ(အင္းေလးစခန္းမႉး) ဖုန္း ၀၉၅၂၁၃၅၅၅၊ ေဒါက္တာ စိုးျမင့္ထြန္း(ပုဂံစခန္းမႉး) ဖုန္း ၀၉၂၀၀၃၂၃၆ ႏွင့္ ဦးခင္ေမာင္ျမင့္ ဖုန္း ၀၉၄၄၄၀၀၃၉၄၅ တို႔သို႔လည္းေကာင္း၊ ထူးခၽြန္ၾကက္ေျခနီ လူငယ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံ ၾကက္ေျခနီအသင္း ဥကၠ႒ ပါေမာကၡ ေဒါက္တာသာလွေ႐ႊ ဖုန္း ၀၉၈၅၅၃၂၉၂၊ ၫႊန္ၾကားေရးမႉး ဦးျမင့္စိန္ ဖုန္း ၀၉၈၅၅၃၂၇၆ ႏွင့္ အေထြေထြအတြင္းေရးမႉး ဦးခင္ေမာင္လွ ဖုန္း ၀၉၈၅၅၃၂၉၃ တို႔သို႔လည္းေကာင္း၊ ကင္းေထာက္လူငယ္ စခန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ အမွတ္(၃) အေျခခံပညာဦးစီးဌာနမွ ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ဦးမင္းေဇာ္ ဖုန္း ၀၉၈၃၀၅၁၁၁၊ ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ဦးေက်ာ္စြာသြင္ ဖုန္း ၀၉၂၀၀၀၀၀၅၊ ၫႊန္ၾကားေရးမႉး(ၿငိမ္း) ဦးတင္လႈိင္ ဖုန္း ၀၉၅၀၀၀၉၆၂ ႏွင့္ ျပင္ဦးလြင္ ကင္းေထာက္စခန္း ႀကီးၾကပ္မႈေကာ္မတီ အႀကံေပးဦးေအးႀကိဳင္ ဖုန္း ၀၉၈၅၀၀၄၇၉ တို႔သို႔လည္းေကာင္း ေနျပည္ေတာ္ စုေပါင္းစခန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ အမွတ္(၂) အေျခခံ ပညာဦးစီးဌာန ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ဦးေဇာ္ဝင္း(စခန္းမႉး)ဖုန္း ၀၉၈၃၀၆၇၃၃ ႏွင့္ ၫႊန္ၾကားေရးမႉး ဦးျမင့္ေဇာ္ (ဒုတိယစခန္းမႉး) ဖုန္း ၀၉၄၃၁၂၄၁၉၄ တို႔သို႔လည္းေကာင္း ဆက္သြယ္ႏိုင္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ဘက္စံုပညာထူးခြ်န္လူငယ္မ်ား၊ ထူးခြ်န္ၾကက္ေျခနီလူငယ္မ်ားနွင့္ ကင္းေထာက္လူငယ္မ်ား ေတြ႕ဆံုဂုဏ္ျပဳ ပဲြ အခမ္းအနားက်င္းပေရး ညိွနိွုင္းအစည္းအေဝးက်င္းပ

ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန အစည္းအေဝးခန္းမတြင္ ၂၃-၄-၂၀၁၄ နံက္ပိုင္းက ဘက္စံုပညာထူးခြ်န္ လူငယ္မ်ား၊ ထူးခြ်န္ၾကက္ေျခနီလူငယ္မ်ားနွင့္ ကင္းေထာက္လူငယ္မ်ား ေတြ႕ဆံုဂုဏ္ျပဳပဲြ အခမ္းအနားက်င္းပေရး ညိွနိွုင္းအစည္းအေဝးက်င္းပသည္။ အဆိုပါအစည္းအေဝးတြင္ ဒုတိယသမၼတ ေဒါက္တာစိုင္းေမာက္ခမ္းက အမွာစကား ေျပာၾကားသည္။

 

 သမိုင္းကိုျပန္ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ကင္းေထာက္လုပ္ငန္းကို ၁၉၁၀ခုနွစ္ ေလာက္ကတည္းက ျမန္မာနိုင္ငံမွာ မိတ္ဆက္ခဲ့ျပီး ၁၉၂၀ျပည့္နွစ္မွာ ကင္းေထာက္လူငယ္အဖဲြ႕အဆင့္ဆင့္ကို စတင္ဖဲြ႕စည္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာ ၁၉၆၄ ခုနွစ္အထိ ေဆာင္ရြက္နိုင္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ လူရည္ခြ်န္စီမံကိန္းကို ၁၉၆၄ ခုနွစ္မွာ စတင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျပီး ၁၉၈၈ခုနွစ္ (၂၅)ႀကိမ္ေျမာက္ လူရည္ခြ်န္စီမံကိန္းအထိ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါတယ္။ မိမိတို႕အစိုးရသစ္ လက္ထက္မွာေတာ့ ဘက္စံုပညာ ထူးခြ်န္လူငယ္ စီမံကိန္းနွင့္ ကင္းေထာက္လူငယ္စီမံကိန္းေတြကို ၂၀၁၃ ခုနွစ္ မွာ ျပန္လည္ စတင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ယခင္က ေဆာင္ရြက္ခဲ့တဲ့ စံျပၾကက္ေျခနီလူငယ္အစီအစဉ္နွင့္ အလားတူ ထူးခြ်န္ၾကက္ေျခနီလူငယ္ အစီအစဉ္ကို ယခုနွစ္မွာ ျပန္လည္ စတင္ေဆာင္ရြက္နိုင္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ လက္ရိွအားျဖင့္ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ အသက္ (၁၅) နွစ္မွ (၁၉) နွစ္ အရြယ္လူငယ္ (၅) သန္းခဲြခန့္၊ အသက္ (၂၀) မွ (၂၄) နွစ္အရြယ္ လူငယ္ (၅) သန္းခဲြခန္႕နဲ႕အသက္ (၂၅) နွစ္မွ (၂၉) နွစ္အရြယ္ လူငယ္ (၅) သန္းေက်ာ္ ရိွတဲ့အတြက္ လူငယ္ (၁၆) သန္းေက်ာ္ ရိွပါေၾကာင္း၊ ထူးခြ်န္လူငယ္မ်ားအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ အစီအစဥ္ေတြအျပင္ က်န္ရိွေနတဲ့ လူငယ္အမ်ားစုအတြက္ လည္း ဖြံ႕ျဖိဳးေရးအစီအစဉ္မ်ား တိုးခဲ်႕ေဆာင္ရြက္သြားရမွာ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ တိုင္းေဒသၾကီးနွင့္ ျပည္နယ္သီးသီးမွာ ၾကက္ေျခနီ အဖဲြ႕မ်ားနဲ႕ ကင္းေထာက္လူငယ္မ်ား အျမန္ဖဲြ႕စည္းေဆာင္ရြက္ရန္ တိုင္းေဒသႀကီးနွင့္ ျပည္နယ္ အစိုးရအဖဲြ႕အားလံုးကို ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖဲြ႕ရံုးက အေၾကာင္းၾကားထားျပီးျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕မ်ားအေနနဲ့လည္း ယခုလို ထူးခြ်န္ လူငယ္မ်ား ကို ေျမေတာင္ေျမွာက္ေပး ရံုသာမကပဲ မိမိတို႕တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္ အလိုက္ လူငယ္ထုတစ္ရပ္လံုးကို စည္းရံုးပ်ဳိးေထာင္ဖို႕ လိုပါေၾကာင္း၊ ျမန္မာနိုင္ငံရဲ့ အေရးအႀကီးဆံုး အရင္းအျမစ္ျဖစ္တဲ့ လူငယ္မ်ားဟာ ေခါင္းေဆာင္မႈ၊ စီမံခန္႕ခဲြမႈ၊ ကိုယ္ခ်င္းစာနာတတ္မႈ၊ စည္းကမ္းရိွမႈ၊ ကိုယ္က်င့္တရား ေစာင့္ထိန္းမႈစတဲ့ အရည္အေသြးမ်ားနဲ႕ျပည့္စံုဖို့လိုပါေၾကာင္း၊ ဒါအျပင္ မ်ဳိးခ်စ္စိတ္ဓါတ္၊ ျပည္ေထာင္စု စိတ္ဓါတ္ျပည့္ဝတဲ့ နိုင္ငံအကို်းသယ္ပိုးထမ္းရြက္မဲ့ နိုင္ငံ့သားေကာင္း အေျမာက္အမ်ား ေမြးထုတ္နိုင္ဖို့ လိုအပ္ျပီး တစ္မ်ဳိးသားလံုးရဲ့ လူစြမ္းအားအရင္းအျမစ္ ဖံြ႕ျဖိုးတိုးတက္ေရး မူဝါဒနွင့္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား၊ မဟာဗွဴဟာမ်ား၊ နည္းဗွဴဟာမ်ားနွင့္ အစီအစဉ္မ်ား ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ဖို့ လိုအပ္ပါေၾကာင္း၊ ထူးခြ်န္ လူငယ္မ်ားအတြက္သာမက လူငယ္ထုတစ္ရပ္လံုး ဖံြ႕ျဖိုးတိုးတက္ေရး လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ အားလံုးမွာ ပိုမိုထိေရာက္ ေအာင္ျမင္ေစေရးအတြက္ အေလးအနက္ထား ေဆာင္ရြက္ၾကပါလို႕ တိုက္တြန္းမွာၾကား ခဲ့ပါသည္။

 

 ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာေဒၚခင္စန္းရီက ၂၀၁၄ မွာ ဘက္စံုပညာထူးခြ်န္လူငယ္ (၅၂၅) ဦးအား ေငြေဆာင္၊ အင္းေလးႏွင့္ ပုဂံရွိ အပန္းေျဖစခန္း အသီးသီးတြင္ အပန္းေျဖႏိုင္ေရးႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ ထားရွိမွဳႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္ စုေပါင္းအပန္းေျဖ စခန္း တြင္ ျပင္ဆင္စီမံထားရွိမွဳတို႕ကိုရွင္းလင္းတင္ျပပါသည္။

 

 အမွတ္(၃)အေျခခံပညာဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးမင္းေဇာ္က ကင္းေထာက္လူငယ္ (၄၉၀)ဦး အုပ္ခ်ဳပ္သူ (၁၂၂)ဦး ေပါင္း (၆၁၂)ဦးတို႕အား ျပင္ဦးလြင္တြင္ စခန္းခ်ေလ့က်င့္မည္႕ အစီအစဥ္ႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္စုေပါင္းအပန္းေျဖစခန္းသို႕လာေရာက္ပူးေပါင္းမည္႕ အစီအစဥ္မ်ား ကိုရွင္းလင္းတင္ျပပါသည္။

 

 ျမန္မာႏိုင္ငံၾကက္ေျခနီအသင္းဥကၠဌ ေဒါက္တာသာလွေရႊက ထူးခၽြန္ၾကက္ေျခနီလူငယ္ (၁၅၀) ဦးကို တကၠသိုလ္ေကာလိပ္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ၾကက္ေျခနီ အဖြဲ႕မ်ားက ေရြးခ်ယ္ထားပါေၾကာင္းႏွင့္ ၾကက္ေျခနီလူငယ္မ်ားကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ အမွတ္(၁)စစ္ေၾကာေရးႏွင့္ တည္းခိုေရးစခန္း တြင္ ျပန္လည္ ေလ့က်င့္ရန္ေဆာင္ရြက္ထားရွိမွဳႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္စုေပါင္းအပန္းေျဖစခန္းသို႕လာေရာက္ပူးေပါင္းမည္႕ အစီအစဥ္မ်ားကို ရွင္းလင္းတင္ျပပါသည္။

 

 

 ထို႕ေနာက္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးမ်ား၊ ဒုတိယဝန္ႀကီးမ်ား၊ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္အသီးသီး မွ လူမွဳေရးဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ တက္ေရာက္လာၾကသူမ်ားက ရွင္းလင္းတင္ျပၾကပါသည္။

 

 

 ဒုတိယသမၼတ ေဒါက္တာစိုင္းေမာက္ခမ္းက လိုအပ္မ်ားကို ေပါင္းစပ္ညွိႏွိဳင္း လမ္းညႊန္ပးခဲ့ပါသည္။

၂၀၁၄ ခုနွစ္၊ ဘက္စံုပညာထူးခၽြန္လူငယ္မ်ားကို လႈိက္လွဲစြာႀကိဳဆိုပါသည္

ဘက္စံုပညာထူးခြ်န္လူငယ္ ေရြးခ်ယ္ခီ်းျမွင့္ရျခင္း၏ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား

(က) ဥာဏ္ပညာထူးခြ်န္ျပီး က်န္းမာသန္စြမ္း၍ စာရိတၱေကာင္းမြန္သည့္ နိုင္ငံသားေကာင္းမ်ား ေပၚထြန္းလာေစရန္၊

(ခ) ပညာေရးလက္ေတြ႔ဖြ႔ံျဖိဳးမႈ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပိုမိုစိတ္ပါဝင္စားလာျပီး နိုင္ငံအကို်းျပု လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္နိုင္ေစရန္၊

(ဂ) မွန္ကန္ေသာ အကိ်ဳးျပဳယွဥ္ျပိဳင္မႈျဖင့္ ဘက္စံုပညာအရည္အေသြးမ်ား ဖံြ႔ျဖိဳးတိုးတက္လာေစရန္၊

(ဃ) အမ်ားနွင့္ စုေပါင္းေနထိုင္တတ္ေသာ အေလ့အက်င့္ေကာင္းမ်ား ျဖစ္ထြန္းလာေစရန္နွင့္ ေဒသႏၱရဗဟုသုတမ်ား ရရိွလာေစရန္၊

(င) ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူမ်ား၏ စံနမူနာျပလူငယ္မ်ား ေပၚထြန္း လာေစရန္။

၂ဝ၁၄ခုနွစ္ဘက္စံုပညာထူးခြ်န္လူငယ္စီမံကိန္း

ေအးခ်မ္းသာယာျပိး ေခတ္မီဖံြ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေသာ နိုင္ငံေတာ္အတြက္၊ ပညာရည္ထူးခြ်န္၍ က်န္းမာသန္စြမ္းကာ စာရိတၱေကာင္းမြန္ျပီး၊ မိ်ဳးခ်စ္ စိတ္ဓာတ္ ရွင္သန္ထက္ျမက္သည့္ အရည္အခ်င္းျမင့္မားေသာ လူ့စြမ္းအား အရင္းအျမစ္မ်ားကို ေလ့က်င့္ျပုစု ပို်းေထာင္ေပးေရးသည္ ပညာေရးဝန္ျကီး ဌာန၏ အေျခခံက်ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္ျဖစ္ပါသည္။

''ယေန့လူငယ္၊ ေနာင္ဝယ္လူျကီး'' ဆိုသည့္စကားနွင့္အညီ အနာဂတ္ နိုင္ငံေတာ္ ေခတ္မီဖံြ႔ျဖိဳးတိုးတက္လာေရးအတြက္ အနာဂတ္ မို်းဆက္သစ္မ်ား ျဖစ္သည့္ ယေန႔ ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ားကို ဘက္စံု ထူးခြ်န္ထက္ျမက္ေသာ နိုင္ငံ့သားေကာင္းမ်ားျဖစ္လာေစရန္ ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ား၏ ကာယ၊ ဥာဏ၊ စာရိတၱ၊ မိတၱ စသည္တို့အေပၚတြင္ စိစစ္ေရြးခ်ယ္ျပီး၊ ဂုဏ္ျပဳခီ်းျမွင့္သည့္ အစီအစဥ္ကို ေခတ္အဆက္ဆက္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။

အဆိုပါ အစီအစဥ္မ်ားအနက္ ပညာရည္ထူးခြ်န္ျပီး၊ က်န္းမာသန္စြမ္း ကာ၊ အက်င့္စာရိတၱေကာင္းမြန္သည့္ ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ားအျဖစ္ ေလ့က်င့္ ပို်းေထာင္ရန္ ရည္ရြယ္ျပီး ''လူရည္ခြ်န္'' စီမံကိန္းကို ၁၉၆၄ ခုနွစ္မွ စတင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာ ၁၉၈၈ ခုနွစ္တြင္ (၂၅)ျကိမ္ေျမာက္ ေငြရတုလူရည္ခြ်န္ စီမံကိန္းကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျပီးေနာက္ အေျကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ အစီအစဥ္ကို ရပ္နားခဲ့ရပါသည္။

အဆိုပါ (၂၅)နွစ္တာ လူရည္ခြ်န္စီမံကိန္းကာလအတြင္း ၇-ထပ္ကြမ္း (၂)ဦး၊ ၆-ထပ္ကြမ္း (၁၉)ဦး၊ ၅-ထပ္ကြမ္း (၄၃)ဦး၊ ၄-ထပ္ကြမ္း (၂၃၇)ဦး၊ ၃-ထပ္ကြမ္း (၆၂၃)ဦး၊ ၂-ထပ္ကြမ္း (၁၃၉၃)ဦးနွင့္ ၁-ျကိမ္ရ (၅၅၉၁)ဦး၊ စုစုေပါင္း (၇၉ဝ၈)ဦးကို ေမြးထုတ္ျပဳစု ပိ်ဳးေထာင္နိုင္ခဲ့ပါသည္။

နိုင္ငံေတာ္အစိုးရသစ္လက္ထက္ ၂ဝ၁၃ ခုနွစ္တြင္ ''ဘက္စံုပညာထူးခြ်န္လူငယ္'' စီမံကိန္းကို ျပန္လည္စတင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။

၂ဝ၁၃ ခုနွစ္ ဘက္စံုပညာထူးခြ်န္လူငယ္ စီမံကိန္းတြင္ အေျခခံပညာ ေက်ာင္းမ်ားမွ အဌမတန္း၊ နဝမတန္း၊ ဒသမတန္း ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ (၅၁ဝ)ဦးအား (ပုဂံ၊ အင္းေလး၊ ေငြေဆာင္) အပန္းေျဖစခန္းမ်ားတြင္ ၅ ရက္ၾကာ ေနထိုင္အပန္းေျဖျပီး၊ ေလ့လာေရးခရီးစဥ္၊ ေဟာေျပာပဲြလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကပါသည္။ ထို့ေနာက္ ေနျပည္ေတာ္ စုေပါင္းအပန္းေျဖစခန္းတြင္ ၂ ရက္ျကာေနထိုင္ျကျပီး ဘက္စံုပညာထူးခြ်န္လူငယ္မ်ားနွင့္ ကင္းေထာက္လူငယ္ မ်ားေတြ႔ဆံုပဲြ အခမ္းအနားနွင့္ နိုင္ငံေတာ္သမၼတျကီး၏ ဂုဏ္ျပဳညစာစားပဲြသို့ တက္ေရာက္ခဲ့ျကပါသည္။

၂ဝ၁၃ ခုနွစ္ ဘက္စံုပညာထူးခြ်န္လူငယ္ ၅၁ဝ ဦးအနက္ ၂ဝ၁၄ ခုနွစ္ တြင္ ၂ ထပ္ကြမ္း ဘက္စံုပညာထူးခြ်န္ဆုရ က်ား(၇၅)ဦး၊ မ(၆၇)ဦး စုစုေပါင္း (၁၄၂)ဦး ေပၚထြန္းခဲ့ပါသည္။ ၂ဝ၁၄ ခုနွစ္ ဘက္စံုပညာထူးခြ်န္လူငယ္ စီမံကိန္းတြင္ အေျခခံပညာ ေက်ာင္းမ်ားမွ အဌမတန္း၊ နဝမတန္း၊ ဒသမတန္း ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ (၅၂၅)ဦးအား (ပုဂံ၊ အင္းေလး၊ ေငြေဆာင္) အပန္းေျဖစခန္းမ်ားတြင္ ၅ ရက္ၾကာ ေနထိုင္အပန္းေျဖျပီး၊ ေလ့လာေရးခရီးစဥ္၊ ေဟာေျပာပဲြလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျကပါသည္။ ထို့ေနာက္ ေနျပည္ေတာ္ စုေပါင္းအပန္းေျဖစခန္းတြင္ ၂ ရက္ျကာေနထိုင္ၾကၿပီး ဘက္စံုပညာ ထူးခြ်န္လူငယ္မ်ားနွင့္ ကင္းေထာက္လူငယ္မ်ားေတြ႔ဆံုပဲြ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

''ယေန့လူငယ္ ေနာင္ဝယ္လူႀကီး၊ သင္လည္းတစ္ဦး သားထူး သားျမတ္'' ျဖစ္သည္နွင့္အညီ အုတ္ေဟာင္းတို႔ၿပိဳရာ အုတ္သစ္တို႔ အစားထိုး တည္ေဆာက္ရသကဲ့သို့ ေအးခ်မ္းသာယာျပီး ေခတ္မီဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေသာ နိုင္ငံေတာ္ႀကီး ျဖစ္ေပၚေရးအတြက္ လူသားအရင္းအျမစ္ ျပဳစုပိ်ဳးေထာင္ေရး ျဖစ္စဥ္တြင္ ဘက္စံုပညာထူးခြ်န္လူငယ္ စီမံကိန္းသည္ ပဓာနက်ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။

ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးေဒါက္တာေဒၚခင္စန္းရီအား ကမၻာ့ကင္းေထာက္အမ်ိဳးသမီးအဖဲြ႕မွ Ms. Mary McPhail ႏွင့္ Ms. ChingChing Wee-Ong တုိ႔ လာေရာက္ေတြ႕ဆုံ

ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာေဒၚခင္စန္းရီသည္ မတ္ ၂၆ရက္ ေန႕လယ္၂နာရီတြင္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီး႐ုံး အစည္းအေဝးခန္းမ၌ ကမၻာ့ကင္းေထာက္ အမ်ိဳးသမီးအဖဲြ႕မွ Executive Director, Ms. Mary McPhail ႏွင့္ Asia Pacific Region ၏ Regional Director, Ms. ChingChing Wee-Ong တုိ႔အား လက္ခံေတြ႕ဆုံသည္။

ဒုတိယအႀကိမ္ကမၻာ့ပညာေရးႏွင့္ကၽြမ္းက်င္မႈဖိုရမ္သို႔တက္ေရာက္ရန္ထြက္ခြာ

အာရပ္ေစာ္ဘြားမ်ား ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံ ဒူဘိုင္းၿမိဳ႕တြင္ မတ္လ (၁၅)ရက္ မွ (၁၇)ရက္ထိက်င္းပမည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ကမၻာ့ပညာေရးႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈဖိုရမ္သို႔တက္ေရာက္ရန္ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ေဒါက္တာေဇာ္မင္းေအာင္သည္ ၂၀၁၄ခုႏွစ္ မတ္လ ၁၄ ရက္ေန႔ နံနက္ပိုင္းတြင္ ကာတာေလေၾကာင္းခရီးျဖင့္ ရန္ကုန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေလဆိပ္မွထြက္ခြာသြားရာ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္မ်ား၊ ပါေမာကၡခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ ဌာနဆိုင္ရာ တာ၀န္႐ွိသူမ်ားက ပို႔ေဆာင္ႏႈတ္ဆက္ၾကေၾကာင္း သတင္းရ႐ွိသည္။